Riigiõiguse aastaraamatu esitlus 15. veebruaril 2023

Head seltsi liikmed!

Selts ja riigiõiguse sihtkapital esitlevad Riigiõiguse aastaraamatut 2022. Esitlus toimub kolmapäeval, 15. veebruaril algusega kell 15.30 Riigikohtu Suure Katla saalis (Lossi 17, Tartu). Palume kohapeal osavõtust teada anda hiljemalt 12. veebruaril SIIN. Raamatuesitlust saab jälgida ka otseülekandena Eesti teaduste akadeemia veebilehelt.

Esitlusel toome lugejate ette kolmanda riigiõiguse aastaraamatu, mis sisaldab nelja originaal- ja kahte tõlkeartiklit. Samuti on kirja saanud 10. juunil 2022 toimunud konverentsil „Kriis ja põhiseadus“ esinenud Liia Hänni ja Kaido Kama meenutused põhiseaduse loomisest. Avaldatud on ka intervjuu põhiseaduse tegemises osalenud Jüri Põlluga, seni käsikirja jäänud tekst rahvaste enesemääramisõigusest kunagiselt Tartu Ülikooli riigiõiguse professorilt Nikolai Maimilt ja lisaks raamatuarvustus.

Seekordse aastaraamatu autoritest esinevad ettekannetega riigikohtunik Saale Laos ning vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nooremteadur Hannes Vallikivi. Esitlusel võtavad sõna ka akadeemilise õigusteaduse seltsi esindaja, riigiõiguse sihtkapitali nõukoja esimees Heiki Loot ja seekordse aastaraamatu peatoimetaja Marju Luts-Sootak.

Saale Laose ettekandes „Euroopa vahistamismäärus ja põhiõigused“ tuleb juttu Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise isikute kriminaalmenetluses loovutamise õiguslikest arengutest Eestis ja ELis põhiõiguste vaatepunktist, mis on toimunud peaasjalikult pärast artikli kirjutamist. Kajastamist leiavad muu hulgas olulisemad Euroopa Kohtu lahendid, samuti mõned elulised näited Eesti praktikast.

Hannes Vallikivi ettekandes „Kas protseduur tagab sõltumatuse? Eesti ajalooline kogemus Riigikohtu koosseisu kujundamisel" vaadatakse tagasi riigikohtunike ametisse nimetamise õiguslikele alustele ja praktikale Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil.

Aastaraamatut annab välja Eesti teaduste akadeemia juures tegutsev riigiõiguse sihtkapital, selle väljaandmist toetab justiitsministeerium. Elektroonilisel kujul leiab seni ilmunud riigiõiguse aastaraamatud Juridica veebiväljaandest, kuhu jõuab peatselt ka kolmas aastaraamat.
 
Lisainfo: kerdi.raud@akadeemia.ee
Eelmine
Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride esitlus 26.01.2023 Eesti teaduste akadeemias
Järgmine
Ettekandekoosolek „Sideandmed ja nende kasutatavus kriminaalmenetlus“ 28.03.2023 Tallinnas

Lisa kommentaar

Email again: