Juriidilised Toimetised
Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts loob võimaluse avaldada kodulehel artikleid ja mõtteavaldusi õiguse ja selle kohaldamise kohta.
See võimalus on esmajoones suunatud tudengitele ja noorjuristidele, kellel igaühel on oma arvamus mõne õigusküsimuse kohta. Miks mitte jagada seda teistega, vaielda või lihtsalt informeerida. Probleeme pakub meie elu iga päev. Vaid arutledes mõistame paremini poolt- ja vastuargumente. Õigusteadus pole ju matemaatika.
Juhised artiklikirjutajale leiad siit.

Head lugemist!


Juuniküüditamisel hukatud eesti advokaadid ning nende seos sõjaväelise elukutsega

Armani Pogosjan
JT 2/2020


Tehingu tühistamise võimalikkus äriühingu juhatuse liikme kohustuste rikkumisel

Johanna Lumiste
JT 2/2019


Iseseisva otsustuspädevusega töötaja kategooria kasutuselevõtmine Eestis

Maarja Laansalu
JT 1/2019


Juriidilised Toimetised on ka Facebookis: