Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts

Juhatuse esimees: professor Irene Kull
Asjur: Saara Maria Puur (saara.maria.puur@ut.ee)
Laekur: Aive Suik (aive.suik@ut.ee)

Postiaadress: Lossi 17, 50093 Tartu
Kontonumber:  EE312200001120072894 (Swedbank)
Registrikood: 80062050

Facebook: