Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts

Juhatuse esimees: professor Irene Kull
Asjur: Kadri Krebstein (kadri.krebstein@riigikohus.ee)
Laekur: Aive Suik (aive.suik@ut.ee)

Postiaadress: Lossi 17, 51005 Tartu
Kontonumber:  EE312200001120072894 (Swedbank)
Registrikood: 80062050

Facebook: