3. detsembril 2021. a toimunud üldkoosolekul valiti seltsile uus juhatus kolmeks aastaks.

Seltsi juhatus:

 • Irene Kull (esimees)
 • Marko Kairjak (aseesimees)
 • Jaan Sootak
 • Ivo Pilving
 • Merle Erikson
 • Andres Vutt
 • Gea Lepik

Revisjonikomisjoni koosseis:

 • Kersti Kerstna-Vaks
 • Age Värv

EelmiSed juhatuse ja revisjonikomisjoni koosseisud

Valitud 23. novembril 2018. a toimunud üldkoosolekul:
 • Irene Kull (esimees)
 • Marko Kairjak (aseesimees)
 • Jaan Sootak
 • Ivo Pilving
 • Merle Erikson
 • Andres Vutt
 • Gea Lepik
Revisjonikomisjonis:
 • Kersti Kerstna-Vaks
 • Age Värv
Valitud 9. detsembril 2015. a toimunud üldkoosolekul:
 • Irene Kull (esimees)
 • Marko Kairjak (aseesimees)
 • Jaan Sootak
 • Sirje Kaljumäe
 • Priit Pikamäe
 • Andres Vutt
 • Gea Lepik
Revisjonikomisjonis:
 • Kersti Kerstna-Vaks
 • Age Värv