Ilmunud on raamat „Õigusriigi taastamine. Eesti seaduste ja institutsioonide reformid 1992–2002“

Head seltsi liikmed!

Merike Ristikivi ja Karin Seina sulest on ilmunud teos „Õigusriigi taastamine. Eesti seaduste ja institutsioonide reformid 1992–2002“.

Aastatel 1992–2002 Justiitsministeeriumi eestvedamisel aset leidnud seadusandlikud ja institutsionaalsed reformid lõid õigusriigi toimimiseks vajaliku aluse ning muutsid taasiseseisvunud Eesti Vabariigi jälle euroopaliku õigusruumi osaks. Vaadeldavaks perioodiks on põhiseaduse vastuvõtmisele järgnenud kümnend, mille jooksul töötati välja kaasaegse avaliku, era- ja karistusõiguse õigusaktid ning kujundati demokraatlikule riigile omased institutsioonid. Teose olulise allikmaterjali moodustavad toonaste reformide võtmeisikutega tehtud intervjuud. Raamatus kirjeldatakse õigusreformide tagamaid ja protsessi, küsitakse nende lähtealuste ja mõjutegurite järele ning hinnatakse nende edukust.

Raamatu saab tellida ja lisaninfot leiate Tartu Ülikooli Kirjastuse kodulehel.


Eelmine
Seltsi liikmeid Raul Naritsat ja Uno Lõhmust tunnustati Õiguse eest seisja auhinnaga
Järgmine
Pilte 37. Õigusteadlaste Päevadest

Lisa kommentaar

Email again: