Pilte 37. Õigusteadlaste Päevadest

6. ja 7. oktoobril toimusid Tartus juba 37. Eesti Õigusteadlaste Päevad ning selts andis ka sel aastal oma panuse Eesti juristkonna suurfoorumi laia programmi ⚖️


Seltsi osalusel korraldatud paneelis „ Lepingu sõlmimise kohustus ja vastutuse anonümiseerumine anno 2022 – ühisrahastusest krüptorahani lepinguõiguse kontekstisarutati,  kuivõrd peaks seadusandja tagama investori õigusi alternatiivse finantseerimise maailmas, kus keerulised lepingulised suhted nagu ühisrahastus, ICOd ja makseteenused võivad Eestile riske tekitada.

Arutelu juhtis Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi aseesimees, Ellex Raidla Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner PhD Marko Kairjak ning paneelis osalesid Nikita Divissenko Euroopa Ülikool-Instituudist ja Firenze Pangandus- ja Finantskoolist, Finantsinspektsiooni juhatuse liige ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant Siim Tammer ja Ignium OÜ tegevjuht Reimo Hammerberg.


Seltsi osalusel korraldatud tööõiguse paneelis Quo vadis, tulevikutöö? Sotsiaalne turvalisus kaasaegsete töösuhete reguleerimisel“ tuli juttu nii uutest töö tegemise vormidest kui ka koroonakriisiga tõusetunud kitsaskohtadest. Arutleti, kas ja miks on üksikasjalikkus vajalik miinimumpalga, kaugtöö, tööohutuse ja töötervishoiu reeglite kehtestamisel ja rakendamisel.

Arutelu juhtis Turu Ülikooli kaasprofessor LLD Annika Rosin ja paneelis osalesid nõunik tööküsimustes Eesti Vabariigi alalises esinduses Euroopa Liidu juures mag. iur. Thea Treier, Sotsiaalministeeriumi töökeskkonna üksuse juht PhD Seili Suder, Tartu Ülikooli tööõiguse professor ja seltsi juhatuse liige dr. iur. Merle Erikson, Viru Maakohtu kohtunik Liina Naaber-Kivisoo.


Seltsi ettepanekul arutati paneelis pealkirjaga „Tarbijakrediit anno 2022: täiesti vabade inimeste täiesti vaba tahe võtta täiesti vabalt kohustusi ja jääda täiesti vabalt võlgu?“ vastutustundliku laenamise põhimõtte sisu ja selle rakendamist praktikas.

Paneelist võtsid osa FI juhatuse esimees Kilvar Kessler, Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik Vahur-Peeter Liin, Bondora AS esindaja Martha Skirta, Swedbank AS erakliendi võlahalduse ja väikefinantseerimise otsustamise osakonna juhataja Maarita Meri ja Swedbank AS kohtumenetluse osakonna juhataja Jüri Puust. Paneeli juhtis Piia Kalamees, TÜ tsiviilõiguse kaasprofessor.

Arutelul peatuti alguses laenuturu mehhanismidel ning hinnati nende toimumispotentsiaali, seejärel tegeldi õiguslike mehhanismide analüüsiga ja arutati, kas lahenduseks oleks vaid eraõiguslik mehhanism või oleks vaja täiendavalt ka avalik-õiguslikke meetmeid. Lõpetuseks arutati võimaluste üle kohtumenetluses vastutustundliku laenamise põhimõtet järgida ning ombudsmani institutsiooni sisseviimise häid ja halbu külgi. Kokkuvõttes tõdeti, et praegune olukord on tekkinud mitte niivõrd õigusliku reguleerimise lünkade tõttu vaid pigem oluliste probleemide tõttu kehtivate seaduste rakendamisel.

Foto autor Arno Tamm

Seltsi osalusel korraldatud kliimaõiguse paneelis „Kliimaõigus 2022. „Teame, kuhu tahame jõuda, aga kuidas sinna saab?““ arutati, kuidas oleks võimalik jõuda ühiskonnani, kus meie elutegevus on kliimaneutraalne ja tagada sealjuures tagada inimeste õiguste kaitse nii muutuva kliima tingimustes kui ka ühiskondliku ülemineku raames.  Juttu tuli kliimaeesmärkide seadmisest nii õigusaktides ja arengukavades kui ka ettevõtjate ja inimõiguste kaitse vaatest.

Paneelis osalesid Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Kädi Ristkok, Keskkonnaõiguse Keskuse konsultant Kärt Vaarmari ja ettevõtja Raul Kirjanen ning  arutelu juhtis Riigikohtu halduskolleegiumi esimees ja Tartu Ülikooli haldusõiguse kaasprofessor Dr. iur. Ivo Pilving.

Selts tänab kõiki esinejaid, kuulajaid ja korraldajaid!Eelmine
Ilmunud on raamat „Õigusriigi taastamine. Eesti seaduste ja institutsioonide reformid 1992–2002“
Järgmine
Advokaadibüroo COBALT kutsub tudengeid talvisele praktikale

Lisa kommentaar

Email again: