Astrid Stadleri aulaloeng „Kas tsiviilkohtud saavad leevendada kliimakriisi? Kliimamuutuste alased strateegilised kohtuvaidlused Euroopa tsiviilkohtutes“ ja audoktoriks promoveerimine 10.05.2023

Head seltsi liikmed!

Kolmapäeval, 10. mail kell 12 peab Konstanzi Ülikooli endine õppeprorektor ja õigusteaduskonna dekaan prof Astrid Stadler ülikooli aulas loengu „Can civil courts save the climate? Strategic climate change litigation before civil courts in Europe“ („Kas tsiviilkohtud saavad leevendada kliimakriisi? Kliimamuutuste alased strateegilised kohtuvaidlused Euroopa tsiviilkohtutes“).

Kliimamuutused on pakiline ülemaailmne probleem ja riikide seadusandjad peavad rohkem pingutama, et süsinikdioksiidi heidet märkimisväärselt vähendada. Vabaühendused ja üksikisikud on esitanud rahvusvahelistesse kohtutesse, Euroopa Inimõiguste Kohtusse ja mitmesse konstitutsioonikohtusse avalik-õiguslikke hagisid, milles väidetakse, et seadusandjad ja riiklikud reguleerivad asutused ei osale aktiivselt ülemaailmsetes jõupingutustes süsinikdioksiidi mõju vähendamiseks ning rikuvad seega põhiseaduslikke ja inimõigusi. Viimasel ajal on kliimamuutustega seotud nõuetega hakatud pöörduma ka tsiviilkohtutesse. Näiteks otsustas 2021. aastal Haagi ringkonnakohus Hollandi vabaühenduse esitatud hagis Royal Dutch Shelli kontserni vastu, et Shell peab vähendama oma CO2-heidet 2030. aasta lõpuks võrreldes 2019. aastaga 45% võrra. Otsus põhines Hollandi tsiviilseadustiku üldistel deliktiõiguslikel normidel ja on käivitanud sarnaste hagide esitamise laine Saksamaa kohtutes. Üksikisikutest hagejad, keda toetavad vabaühendused, nõuavad kohtu kaudu eraettevõtjatelt kahju hüvitamist või heitkoguste kohest vähendamist. Selliste nn strateegiliste kohtuvaidluste eesmärk on saavutada ühiskonnas laiapõhjalisi muutusi, mis jõuaks konkreetse kohtuasja ulatusest kaugemale. Kuid kliimamuutused on keerukad nähtused, mis puudutavad paljusid sidusrühmi ja vajavad sotsiaalsete, õiguslike ja majanduslike huvide tasakaalustamisele suunatud tegevusi, mis on demokraatlikult legitimeeritud parlamentide, mitte niivõrd kohtute ülesanne. Loengus analüüsitakse kohtumenetluse ja poliitika seoseid, tõstatatakse küsimus, kas üldine deliktiõigus on sobiv vahend kliimamuutuse probleemiga toimetulekuks, ja arutatakse, kuidas tsiviilkohtud peaksid kliimamuutustega seotud vaidlusi menetlema.

Ürituse avab õigusteaduskonna direktor, sotsiaalõiguse professor Gaabriel Tavits. Pärast Astrid Stadleri loengut on võimalik esitada küsimusi. Diskussiooni juhib sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, makroökonoomika professor Raul Eamets. Seejärel promoveeritakse Astrid Stadler Tartu Ülikooli audoktoriks õigusteaduse alal.

Astrid Stadler nimetati Tartu Ülikooli audoktoriks ülikooli senati 28. mai 2021. aasta istungil silmapaistvate saavutuste eest õigusteaduses ja pikaajalise eduka koostöö eest Tartu Ülikooli õigusteaduskonnaga uue põlvkonna õigusteadlaste kujundamisel.

Koos Astrid Stadleriga külastab Tartu Ülikooli ka Konstanzi Ülikooli õppeprorektor prof Michael Stürner.

Kõik huvilised on oodatud!

Eelmine
Ettekandekoosolek „Kuidas kaitsta tarbijat laenuorjuse eest? Seadusandja ja kohtu roll ning võimalused.“ 12.04.2023
Järgmine
Riigiõiguse konverents „Rahva roll riigivõimu teostamisel ja põhiseaduslikkuse kohtulik kontroll“ 02.06.2023

Lisa kommentaar

Email again: