Seltsi aastakoosolek 3. detsembril 2021

Head seltsi liikmed!  

Olete oodatud osalema Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi aastakoosolekul, mis toimub reedel, 3. detsembril 2021 algusega kell 16.00 Riigikohtus (Lossi 17, Tartu) ja veebi teel Zoomis.

Koosolek toimub vastavalt järgmisele päevakorrale:

 1. Advokatuuri esimees Jaanus Tehveri ettekanne teemal „Õiguse õpetamise dilemma: teoloogia või ajakirjandus?“
 2. Juhatuse esimehe ülevaade eelmisest tegevusaastast
 3. Revisjonikomisjoni aruanne ning majandusaasta aruande kinnitamine
 4. Valimised
  – Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
  – Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine
 5. Auliikmete valimine
  Seltsi liikmetel on võimalus esitada auliikmete kandidaate vastavalt seltsi põhikirja p‑le 11: Seltsi auliikmeks võib seltsi üldkoosolek valida isikuid, kellel on erilisi teeneid õigusteaduse edendamises või seltsi tegevusele kaasaaitamises. Selts teeb ettepaneku valida auliikmeteks seltsi pikaajalised esimehed Kalle Merusk, Rait Maruste ja Eerik Kergandberg.
 6. Seltsi tegevusest järgmisel tegevusaastal ja muud seltsi tegevusega seotud küsimused


Seltsi põhikirja punkti 21 järgi võib seltsi aastakoosolek vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt ¼ seltsi liikmetest. Seepärast ootame seltsi liikmete arvukat osavõttu. Oma osalemisest andke palun teada hiljemalt 1. detsembril 2021 aadressil saara.maria.puur@ut.ee ning märkige ka, kas plaanite osaleda kohapeal või veebi teel. Kohapeal osalemiseks tuleb näidata COVID-tõendit.

Neil liikmetel, kes koosolekul isiklikult osaleda ei saa, palume koosoleku õnnestumiseks ja vajaliku kvoorumi tagamiseks kindlasti kasutada põhikirjast tulenevat võimalust osaleda esindaja kaudu.

Seltsi liiget võib esindada ainult teine seltsi liige volikirja alusel. Volikirjad palume saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil saara.maria.puur@ut.ee või omakäeliselt allkirjastatuna posti teel aadressil Irene Kull, Näituse 13a, Tartu 50409.


Eelmine
Salzburgi suveülikooli stipendiumikonkurss 2022 on avatud
Järgmine
XXV Eesti Harjutuskohtu võistluse eelüritused 2. detsembril 2021

Lisa kommentaar

Email again: