Isikuandmed teaduses - mis on muutunud ja kuhu edasi?

Teisipäeval, 18. veebruaril 2020 kell 16.00 toimub Tallinnas aadressil Kaarli pst 3 - 401 Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ettekandekoosolek.

Isikuandmete kaitse teemad on viimastel aastatel pälvinud palju tähelepanu seoses GDPR-i jõustumisega. Samas ei ole avalikus ruumis toimunud erilist diskussiooni seoses isikuandmete kasutamisega teaduses. Pidades silmas, kuivõrd väärtuslik andmetaristu on e-riik teaduse perspektiivist, ning arvestades riiklike andmekogude kohustuslikkust kodaniku jaoks, on oluline aru saada, kes ja mis eesmärkidel võib meie andmetele ligi pääseda nende kasutamiseks teadusuuringutes. Selle üle, mis on Eestis muutunud andmekaitse reeglites seoses andmekasutusega teaduses, ning milliste probleemkohtade peale e-riigis võiks iga kodanik mõelda, arutleb Kärt Pormeister.

Kärt Pormeister oli 2016-2019 TÜ inimuuringute eetika komitee liige ning kaitses jaanuaris 2020 TÜ õigusteaduskonnas doktoritöö geeniandmete teaduses kasutamise teemal.

Kõik huvilised on oodatud ettekannet kuulama!

Eelmine
Kauneid pühi
Järgmine
Mitme näoga Iraan - jääb ära!

Lisa kommentaar

Email again: