Õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõte – kas esimus maksumaksja õigustatud ootuse ees planeerida maksukohustuse ulatust?

Teisipäeval, 12. veebruaril 2019 kell 15.00 toimub Tallinnas aadressil Kaarli pst 3 - 401 Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ettekandekoosolek. 
Ettekandekoosolekul räägib Pärnu Maakohtu kohtunik Tambet Grauberg teemal: „Õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõte – kas esimus maksumaksja õigustatud ootuse ees planeerida maksukohustuse ulatust?

Ettekandes pööratakse tähelepanu Euroopa Kohtu lahenditele, milles on õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõtet käsitletud ja kohtupraktikale tuginedes antakse ülevaade, milliste probleemide lahendamine tõi kaasa vajaduse põhimõtte rakendamiseks maksuõiguses. Keskseks teemaks on maksumaksja õigustatud huvid, s.o õigustatud ootus, et maksuhalduri sekkumine maksustatavatesse õigussuhetesse oleks proportsionaalne ja arvestaks valitud tehingu juriidilise vormiga. Maksumaksja võib oma tegevuses maksunduslikest aspektidest juhinduda, ehk tahe makse vähem maksta ei ole iseenesest etteheite aluseks. See on küsimus maksukohustuse ettenähtavusest, et sarnastes olukordades koheldaks maksumaksjaid ühetaoliselt ja tagada maksuõigussuhetes suurem õiguskindlus.
Järgmine
Juriidilise teksti selgus – kas võimatu missioon?

Lisa kommentaar

Email again: