Aastakoosolek ja ettekanne genotsiidikuritegude teemal 02.12.2022

Hea Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige!   

Juba sel reedel, 02. detsembril 2022. a algusega kell 17.00 toimub seltsi aastakoosolek. Aastakoosolek toimub Riigikohtu koolituste saalis aadressil Lossi 17, Tartu, kuid koosolekust on võimalik osa võtta ka virtuaalselt, Zoomis.

 Koosolek toimub vastavalt järgmisele päevakorrale:  

  1. Esineb Riigi peaprokurör Andres Parmas ettekandega teemal „Genotsiidikuritegu rahvusvahelises õiguses ja Ukraina“
  2. Juhatuse esimehe ülevaade eelmisest tegevusaastast
  3. Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ning majandusaasta aruande kinnitamine  
  4. Seltsi tegevusest järgmisel tegevusaastal ja muud seltsi tegevusega seotud küsimused  

 Palun andke oma osalemisest teada hiljemalt 30. novembril 2022. a täites osalemisvorm SIIN või kirjutades aadressile saara.maria.puur@ut.ee. Zoomi teel osalemise info saadetakse registreerunud osalejatele enne 2. detsembrit 2022. a.

Seltsi põhikirja punkti 21 järgi võib seltsi aastakoosolek vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/4 seltsi liikmetest. Selleks, et aastakoosolek oleks otsustusvõimeline, palume tungivalt kõigil liikmetel koosolekust osa võtta. Neil liikmetel, kes isiklikult osaleda ei saa, palume koosoleku õnnestumiseks volitada end esindama mõni teine seltsi liige. Seltsi liiget võib esindada ainult teine seltsi liige lihtkirjaliku volikirja alusel, mille palume saata aadressil saara.maria.puur@ut.ee. Volikirja näidis on lisatud manuses. Seltsi juhatuse liikmetest osaleb üldkoosolekul näiteks Irene Kull, keda võite volitada end esindama, kui kohale tulla ei saa.  


Eelmine
Maksejõuetusõiguse konverents 08.12.2022
Järgmine
Seltsi üldkoosolek kinnitas seltsi majandusaasta aruande 2021/2022

Lisa kommentaar

Email again: