Konverents „Eesti õigushariduse tulevik“


Kas Eesti õigusharidus on jõudnud kriisi äärele? Kas juristide väljaõppes tuleks hakata eristama akadeemilist õigusõpet muust õigusõppest? Kuivõrd peaks riik õppe sisu õigushariduse kvaliteedi tagamiseks senisest enam reguleerima? Kas juristidel võiks olla ühine kutseeksam?

Kutsume teid reedel, 11. juunil kell 10.00 osa saama veebikonverentsist
„Eesti õigushariduse tulevik“.

Registreeri end SIIN hiljemalt 9. juunil. Detailsem info konverentsil osalemiseks koos WORKSUP platvormi ligipääsuga saadetakse kõikidele registreerunutele e-maili teel hiljemalt 10. juunil.

Päeva juhib riigikohtunik Ivo Pilving.

10.00–10.15   Tervitused
Prof Irene Kull, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
Prof Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor  

10.15–11.30   I paneel: Õigusharidus – avalik ülesanne või vabaturuteenus – moderaator õiguskantsler Ülle Madise

Eesti õigushariduse analüüsi tutvustus
Villu Kõve, Riigikohtu esimees

TÜ sotsiaalteaduste valdkonna nägemus õigushariduse tulevikust
Prof Raul Eamets, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan

Paus

11.45–13.15   II paneel: Õigusteaduse suhe õigusharidusega – moderaator prof Lauri Mälksoo

Kas akadeemilise õigusõppe ja muu õigusõppe eristamine on vajalik?
Maris Lauri, justiitsminister

Kuidas peaks koolitama õigusteadlaste järelkasvu?
Prof Gaabriel Tavits, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna direktor

New School of Law: Milline on TalTechi nišš õigushariduses?
Prof Tanel Kerikmäe, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi direktor

Kas praktikud tunnevad õigusteadusest puudust?
Jaanus Tehver, Advokatuuri esimees

Milliseid superjuriste vajab Euroopa?
Julia Laffranque, riigikohtunik

Lõuna

14.15–14.30   Peaministri tervitus: Kaja Kallas   

14.30–16.00   III paneel: Kas riik peaks õigusharidusse senisest enam regulatiivselt sekkuma? – moderaator riigi peaprokurör Andres Parmas

Millised valikuvõimalused jätab Eesti kõrghariduskorraldus õigushariduse reformimiseks?
Mart Laidmets, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler

Kas riik peaks suunama õppevormide ja -meetodite valikut?
Age Värv, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna asedirektor

Kas Eesti ülikoolid peaks õigusteaduse õpetamisel konkureerima või tegema koostööd?
Mart Susi, Tallinna Ülikooli inimõiguste professor

Kas ettevõtlusjuristide koolitamiseks on vaja akadeemilist õigusõpet või eriprogramme?
Mait Palts, Kaubandus- ja Tööstuskoja peadirektor

Milline on ideaalne õigusharidus?
Tristan Rääk, Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu esindaja

Kas ühtne juristieksam, ülikooli lõpueksam või magistritöö?
Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik

16.00–16.10   Kokkuvõte – Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees

16.10–16.15  Konverentsi lõpetamine – prof Irene Kull, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

Konverentsi korraldajad: Riigikohus, Tartu Ülikool, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts. Konverentsi toimumist toetab EAÕSi partner advokaadibüroo COBALT. *Korraldajad jätavad endale õiguse teha konverentsi kavas muudatusi.

Eelmine
100 aastat töösuhete regulatsiooni: normid ja väärtused
Järgmine
IKÜM 5. aastapäevale pühendatud konverents 19.05.2023

Lisa kommentaar

Email again: