IKÜM 5. aastapäevale pühendatud konverents 19.05.2023


Olete oodatud reedel, 19. mail 2023 kell 11 isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) viiendale aastapäevale pühendatud konverentsile.

 Aastapäevakonverents annab võimaluse arutleda IKÜMi mõju ja uute väljakutsete üle, mis üldmääruse kohaldamise järel on ilmnenud. Kahes paneelis analüüsitakse IKÜMi õiguslikku ja praktilist toimimist nii Euroopa kui Eesti kontekstis. Paneele juhatavad Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ja Justiitsministeeriumi asekantsler Heddi Lutterus.

Konverents toimub Sisekaitseakadeemia konverentsisaalis aadressil Kase 61, 12012 Tallinn. Osalemine on tasuta ja kõigile avatud, kuid kohtade arv on piiratud. Täpsem info saadetakse registreeritud osalejatele e-posti teel enne 19. maid - selleks palun registreerige end hiljemalt 15. mail SIIN.

Konverentsipäeva kava: 

10.45-11.00

Kogunemine (hommikukohv)

11.00-11.20

Avamine ja tervitused

 

Kalle Laanet, Justiitsminister
Ülle Madise, Õiguskantsler
Prof Irene Kull, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

11.20-13:00

Isikuandmete töötlemise üldalused
Moderaator: Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees

 

Peaettekanne
Pille Lehis, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Ettekanne: Andmetöötluse volitusnormid
Monika Mikiver, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna külalislektor (haldusõigus)

Ettekanne: Andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötluseks
Kristel Niidas, Justiitsministeeriumi andmekaitseõiguse talituse nõunik

Ettekanne: Privaatsustehnoloogiad
Liina Kamm, Cybernetica AS vanemteadur

Diskussioon

13:00-13:45

Lõunapaus

13:45-15:25

Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused
Moderaator: Heddi Lutterus, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

 

Peaettekanne: Andmekaitsespetsialistid ja nende roll 5 aastat hiljem
Maili Torma, Eesti Andmekaitse Liidu juht, andmekaitsespetsialist

Ettekanne: Eesti menetlusreeglid ja IKÜM
Kirsika Berit Reino, Andmekaitse Inspektsiooni rahvusvahelise õiguse valdkonnajuht

Ettekanne: Andmesubjekti valikuvabadus õiguskaitsevahendite valimisel
Merlin Liis-Toomela, Ellex Raidla vandeadvokaat

Ettekanne: Õigus hüvitisele ja vastutus
Nele Parrest, riigikohtunik

Diskussioon

15:25-15:45

Lõppsõnad


Konverents salvestatakse ning salvestust on võimalik järelvaadata kahe kuu jooksul konverentsi toimumisest. 

Konverentsi korraldajateks on Andmekaitse Inspektsioon, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium ja Riigikohus. 

Kohtumiseni konverentsil!
Eelmine
Konverents „Eesti õigushariduse tulevik“

Lisa kommentaar

Email again: