Suveräänsus Eesti põhiseaduses

Teisipäeval, 21. mail 2019 kell 16.00 toimub Tartus aadressil Näituse 20 auditoorium 103 (Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppehoone) Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ettekandekoosolek teemal: "Suveräänsus Eesti põhiseaduses“.

Ettekanne püüab vastata küsimusele, millised piirangud seab riigivõimu tarvitamisele põhiseaduse nõue, et Eesti peab olema iseseisev ja sõltumatu. 1920. aasta põhiseaduse tõlgendamisel käsitas Ants Piip iseseisvust sise- ja sõltumatust välissuveräänsusena. Ettekandes uuritakse, kuidas tulnuks selle doktriini valguses hinnata nn baaside lepingut. Samuti vaadeldakse ettekandes Riigikohtu ESM-i otsust ja seal esitatud väidet, et põhiseaduse suveräänsusklausli sisustamisel peab arvestama kaasaegset konteksti.

Peaettekandja on Hent Kalmo (Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri koosseisuväline nõunik) ja kaasesineja Madis Ernits (Tartu Ringkonnakohus, kohtunik).

Mõttevahetust juhib Ivo Pilving.

Kõik huvilised on oodatud!

Eelmine
Kutse Rooma allikate kogumiku esitlusele
Järgmine
Õigusteaduslike üliõpilastööde konkurss

Lisa kommentaar

Email again: