Salzburgi suveülikool 2020

Tudeng, tule ja arenda enda teadmisi Salzburgi Euroopa eraõiguse suveülikoolis!

Kandideerimiseks saada CV, hinneteleht ja motivatsioonikiri e-postile merike.vellend@ut.ee hiljemalt 5. novembriks pealkirjaga "Salzburgi suvekool 2020".

Tartu Ülikooli õigusteaduskond ja Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts kuulutavad välja 29. juunist kuni 11. juulini 2020 Salzburgis toimuva suveülikooli „European Private Law“ stipendiumikonkursi. Suveülikool toimub juba kahekümne esimest korda ning Eesti esindus
on sellest osa võtnud alates 2003. aastast.

Tegemist on ainulaadse suveülikooliga, kus õpitakse tundma võrdlevalt maailma eraõiguse süsteeme (EL liikmesriigid, Lõuna-Aafrika, USA Lousiana osariik, Quebec’i provintsi, Puerto Rico, Hiina, Venemaa, Türgi, Brasiilia). Lisaks toimuvad töötoad, kus lahendatakse kaasusi omandi üleandmisest (transfer of title) ja lepingu rikkumisest (breach of contract) ning võrreldakse perekonnaõiguse olulisemaid instituute. Õppetöö toimub põhiliselt inglise keeles, osa loenguid ja seminare on ka saksa ja/või prantsuse keeles.
Tudengid saavad võimaluse tutvustada ka oma riigi õigust võrdlevõiguslikes töötubades ning osaleda ümarlaudadel. Lisaks külastavad suvekooli silmapaistvad õigusteadlased ja -praktikud. Õppetööst vabal ajal toimuvad ühised ekskursioonid ning meelelahutuslikud üritused.

Konkursil valitakse välja kuni 10 üliõpilast, kellele eraldatakse EAÕS-i ning EllexRaidla fondi stipendiumid. Makstav stipendium võimaldab tasuda osalustasu ning võimaluse korral ka sõidu- ja elamiskulud. Valiku kandidaatide seast teevad 2019. aastal suvekoolis osalenud üliõpilased, EAÕS-i ja TÜ õigusteaduskonna esindajad. Stipendiumide jagamisel kohaldatakse solidaarsuspõhimõtet.

Osalema oodatakse üliõpilasi alates kolmandast õppeaastast (st ka magistri- ja doktoriõppest), kelle keeleoskus, teadmised ja sotsiaalsed oskused tagavad eduka suvekoolis osalemise. Tegemist on teaduskonna sisese konkursiga, st Salzburgi Ülikooli suvekooli enda konkurss avatakse ametlikult märtsis 2020.

Konkursil osaleda soovijatel palume saata CV koos õppeedukust kinnitavate andmetega ning lühikese motivatsioonikirjaga aadressile: merike.vellend@ut.ee pealkirjaga "Salzburgi suvekool 2020" 5. novembriks.

Stipendiaadid valitakse välja esitatud dokumentide ja vajaduse korral ka vestluse alusel. Vestluste toimumise ajad antakse teada pärast konkursi sulgemist. Konkursi tulemused kuulutatakse välja 29. novembril.
Eelmine
Salzburgi suvekool 2019
Järgmine
100 aastat baltisaksa mõisade natsionaliseerimisest. Aeg vabanduseks?

Lisa kommentaar

Email again: