Räägime arsti vastutusest ja patsiendikindlustusest

Novembris kutsume teid Janno Lahe ettekandele, kus tuleb juttu arsti vastutusest ja patsiendikindlustusest:

Hoolimata vastavate kohtuasjade vähesusest ei saa tervishoiuteenuse osutaja (THTO) tsiviilõiguslikku vastutust pidada kaugeltki marginaalse tähtsusega teemaks – kui (peaaegu) ühtki raviviga toime ei pandaks, poleks vaja ka THTO-te kohustuslikku vastutuskindlustust.   

Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu valmis juba mõnda aega tagasi, kuid selle sisuline pool on pälvinud suhteliselt vähe tähelepanu – millised on selle eelnõu head ja vead? Patsiendikindlustuse seaduse eelnõu väljatöötamisel võeti tähelepanu alla ka mõned võlaõigusseaduses THTO-te vastutust puudutavad küsimused: nt arutleti põhjalikult selle üle, kas THTO süü peaks jätkuvalt olema vastutuse eelduseks.   

Ettekanne on jaotatud kaheks plokiks: esmalt tuleb juttu mõnest THTO tsiviilõigusliku vastutusega seotud aspektist (arsti isiklik vastutus, süü küsimus, deliktiõiguslik vastutus), teiseks tulevad vaatluse alla patsiendikindlustuse seaduse eelnõu olulisemad sätted (kindlustusjuhtum, kahju hüvitamise mehhanism, hüvitiste suurused).“

Ettekanne toimub juba järgmisel teisipäeval, 10. novembril algusega 16:00 veebi teel. Osalemiseks registreerige end meiliaadressil saara.maria.puur@ut.ee.


Eelmine
Uus juriidiline toimetis: Juuniküüditamisel hukatud eesti advokaadid ning nende seos sõjaväelise elukutsega
Järgmine
Räägime arsti vastutusest ja patsiendikindlustusest: toimub veebis

Lisa kommentaar

Email again: