Konkurss riigiõiguse sihtkapitali stipendiumi taotlemiseks on avatud kuni 02.05.2024

Aasta alguses Eesti teaduste akadeemia välja kuulutatud avalik konkurss riigiõiguse sihtkapitali stipendiumile on avatud 2. maini. 

Stipendium eraldatakse teadmiste omandamiseks, enesetäiendamiseks ning teadusliku tegevuse arendamiseks riigiõigusteaduse alal. Stipendiumile saavad kandideerida doktoriõppe üliõpilased ja vahetult doktorikraadi omandanud isikud riigiõigusteaduslike probleemide uurimiseks või nende uurimise jätkamiseks (postdoktorantuuriks). 

Välja antakse kaks stipendiumi, mõlemad maksimaalselt kuni viieks kuuks. Lubatud on taotleda stipendiumi ka lühemaks ajaks. Minimaalselt saab stipendiumi taotleda üheks kuuks. Kinnitatud eelarve piires võib riigiõiguse sihtkapital anda ka rohkem stipendiume.

Stipendiumiga kaetakse elamis- ja sõidukulu. Elamiskuluks makstakse stipendiaadile 1500 eurot kuus. Sõidukuluks makstakse igale stipendiaadile 400 eurot. 

Taotlusi stipendiumi saamiseks võib esitada üksnes tulevikus toimuva väliskõrgkoolis või teadusasutuses viibimise rahastamiseks, juba sooritatud õpingute ja uuringute tagasiulatuvaks rahastamiseks stipendiumi taotlusi esitada ei saa.

 Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm aadressil https://ta-konkursid.ee. Vormi tuleb sisestada või lisada järgmine informatsioon:

  • taotleja nimi, kontaktandmed
  • viide taotleja ETIS-e, ORCID-i vmt profiilile, nende puudumisel tähtsamate teadustööde ja uurimisprojektide nimekiri
  • väliskõrgkool või teadusasutus ning selle kontaktid, kuhu taotleja soovib minna
  • periood, millal soovitakse väliskõrgkoolis või teadusasutuses viibida
  • motivatsioonikiri, milles taotleja selgitab ja põhjendab oma huvi riigiõigusteaduse vastu
  • õpingute või uurimistöö esialgne plaan
  • allkirjastatud kinnituskiri väliskõrgkoolist või teadusasutusest, et tal võimaldatakse taotluses näidatud perioodil seal viibida
  • soovituskiri kraaditöö juhendajalt või muult õppejõult
  • soovi korral muud dokumendid või materjalid, mida taotleja oluliseks peab.

Laekunud taotlused vaatab läbi Eesti teaduste akadeemia juhatuse moodustatud komisjon. Viimane esitab ettepaneku stipendiumi määramiseks riigiõiguse sihtkapitali nõukojale, kes otsustab stipendiumi eraldamise.

Eesti teaduste akadeemia sõlmib stipendiumi saajaga lepingu, milles määratakse kindlaks stipendiumi väljamaksmise tähtajad ning õpingute või uurimistööga taotletavad eesmärgid. 

Riigiõiguse sihtkapital avaldab info eraldatud stipendiumite kohta oma veebilehel. 

Vaata lisaks: Eesti teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali vahenditest stipendiumi ja toetuse määramise kord 

Lisainfo: Kerdi Raud, kerdi.raud@akadeemia.ee

 Varasem uudis teaduste akadeemia veebilehel


Eelmine
Salzburgi Euroopa eraõiguse suvekooli stipendiaadid on selgunud
Järgmine
Selts õnnitleb aasta tudengiorganisatsiooni, Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liitu

Lisa kommentaar

Email again: