Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi aastakoosolek toimub 4. detsembril 2020

Head seltsi liikmed!

Olete oodatud osalema Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi aastakoosolekul, mis toimub 4. detsembril 2020 algusega kell 16.00. Aastakoosolek toimub õigusteaduskonna õppehoones Näituse 13A ruumis 201. Koosolekust on võimalik osa võtta ka veebi teel keskkonnas MS Teams.

Koosolek toimub vastavalt järgmisele päevakorrale:

  1. Esineb Riigikohtu esimees Villu Kõve teemal: „Mure õigushariduse pärast ehk kuidas koolitada perspektiivis kõrgetasemelisi juriste?”;
  2. Juhatuse esimehe ülevaade eelmisest tegevusaastast. Seltsi tegevuse toetajate pakettide tutvustamine;
  3. Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ning majandusaasta aruande kinnitamine;
  4. Seltsi tegevusest järgmisel tegevusaastal ja Seltsi elu edendaja pakettide tutvustamine;
  5. Muud seltsi tegevusega seotud küsimused.

Ametlikule osale järgneb mõnus omavaheline suhtlemine ja suupisted. Ürituse lõpp on orienteerivalt kell 19.00.

Seltsi põhikirja punkti 21 järgi võib seltsi aastakoosolek vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/4 seltsi liikmetest. Seepärast ootame seltsi liikmete arvukat osavõttu. Neil liikmetel, kes isiklikult osaleda ei saa, palume koosoleku õnnestumiseks ja vajaliku kvoorumi tagamiseks kindlasti kasutada põhikirjast tulenevat võimalust osaleda esindaja kaudu. Seltsi liiget võib esindada ainult teine seltsi liige lihtkirjaliku volikirja alusel. Juhatuse liikmetest osalevad üldkoosolekul näiteks Irene Kull ja Merle Erikson, keda võite volitada enda asemel osalema, kui kohale tulla ei saa.

Protokollimise lihtsustamiseks koosolek salvestatakse. Kohapeal osalejatel palume istuda hajutatult, kanda maski ja desinfitseerida käsi. Kui teil ilmnevad haigussümptomid või olete olnud kontaktis haigestunud isikuga, palume teil osaleda veebi teel. Olukorra muutumisel toimub koosolek ainult veebis. Veebis osalejatel palume mikrofon hoida vaigistatult ja sõna saamiseks anda märku käetõstmisnupuga. Veebi teel toimub hääletamine MS Teamsi vestlusriba funktsiooni kasutades.

Ürituse paremaks korraldamiseks palun registreerige koosolekule hiljemalt 27.11.2020 täites registreerimisvorm või kirjutades saara.maria.puur@ut.ee.


Eelmine
Räägime arsti vastutusest ja patsiendikindlustusest: toimub veebis
Järgmine
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi aastakoosolek 2020: uuendatud info

Lisa kommentaar

Email again: