Eesti keel
Ettekandekoosolek 10. oktoobril 2017 kell 16.00 Tartus
2017-09-18

Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi järgmine ettekandekoosolek toimub teisipäeval, 10. oktoobril 2017 Tartus kell 16.00 Riigikohtu konverentsisaalis Lossi 19.
Ettekande teeb Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep teemal: „Uuenev andmekaitseõigus - mis jääb, mis muutub, mis on kõige olulisem.

2018. aasta mais jõustub otsekohalduv EL andmekaitse üldmäärus ning seda täiendav süüteomenetlusvaldkonna andmekaitsedirektiiv, samuti uus võrgu- ja infoturbedirektiiv, menetluses on e-privaatsusmääruse eelnõu. Kõik nad vajavad veel rakendusseadusi ja -juhiseid. See meenutab lumelaviini. Selle alla võib lootusetult uppuda. Ettekandekoosolekul püütakse selgitada kõige põhilisemat, mis pinnal püsimiseks vajalik - mis muutub ja mis samaks jääb.

Infot võib jagada ja kõik huvilised on oodatud!

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing