Eesti keel
Seltsi uus juhatus
0000-12-03

23. novembril 2012 toimus seltsi üldkoosolek. Esmalt esines teemal „Õigusdogmaatika versus õiguse printsiibid" prof Raul Narits. Järgnevalt kuulati ära ning kiideti heaks juhatuse esimehe ülevaade seltsi tegevusest ja revisjonikomisjoni aruanne ning kinnitati majandusaasta aruanne.

Üldkoosolek otsustas järgnevaks kolmeaastaseks perioodiks valida seltsi uus juhatus 7-liikmelisene ja revisjonikomisjon 2-liikmelisene. Juhatusse valiti Jaan Sootak, Anto Kasak, Irene Kull, Sirje Kaljumäe, Priit Pikamäe, Andres Vutt ja Sirje Must. Juhatuse esimeheks valiti Jaan Sootak ja aseesimeheks Irene Kull. Seltsi revisjonikomisjoni kuuluvad Kadri Palm ja Feliks Luiksaar.

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing