Eesti keel
Seltsi üldkoosolek 8. detsembril 2017 kell 18.00 Tartus
2017-11-08

Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi üldkoosolek toimub 8. detsembril 2017 algusega kell 18:00 Tartus Riigikohtu Lossi 19 hoone konverentsisaalis. 

Koosolek toimub vastavalt järgmisele päevakorrale:

1. Esineb elektrooniliselt (füüsiliselt kohal ei viibi) Julia Laffranque teemal: „Euroopa Inimõiguste Kohus - Euroopa südametunnistus?“

Video ajutiselt leitav siit.

Kavas on käsitleda 10 momenti, mis on Euroopa südametunnistuse teemaga tihedalt seotud, kusjuures see on vaid murdosa, kuid siiski vast olulisem pool Euroopa Inimõiguste Kohtu igapäevasest tööst. Kui asjakohane, siis analüüsitakse ka teemakohaseid Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid, mis puudutavad Eestit. Lõpetuseks püütakse leida vastus küsimusele, kas ja kuidas õigus vastandub poliitikale.

 1. Kõige tähtsam on inimene: õigus alustada ja lõpetada elu?
 2. Isikuvabadus ja turvalisus. Terrorism ja sellega võitlemine: hammas hamba vastu?
 3. Sisserändega seotud küsimused: omad, vähem omad, võõrad?
 4. Väärikas inimväärikus: kus algab ja lõpeb inimväärikus kui võõrandamatu õigus?
 5. Milles avaldub tänapäeval orjus?
 6. Perekond: lapsed, kirik ja köök? Abielus või kooselus?
 7. Majandus- ja sotsiaalõigused: kas vaesus on inimõiguste rikkumine?
 8. Ühiskonna vahikoer ja selle suukorvistamine: kas sõnavabaduse piiramiseks piisab eraelu ning au kaitsest või on selleks vaja ilmtingimata vihakõnet?
 9. Inimene ja kohus: Kafkast Capekini
 10. Krutsifiksist burkani. Usuvabadus

Lisaks toimub kirjastuse Juura 2017 aasta väljaannete tutvustus ja müük (palun võtke sularaha kaasa):

 • EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS JA EESTI ÕIGUS. Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika mõju demokraatia ja õigusriigi arengule Eestis (2017). Autor: Julia Laffranque
 • Sanktsiooniõigus. Karistusõiguslikud sanktsioonid ja nende kohaldamine (2., täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne, 2017). Autorid: Rauno Kiris, Priit Pikamäe, Jaan Sootak
 • Lepinguvälised võlasuhted (2017). Autor: Tambet Tampuu
 • Lepinguõigus (2017). Autorid: Karin Sein, Piia Kalamees, Martin Käerdi, Sander Kärson
 • Juridica International 2017, numbrid 25 (Crime, Culture and Social Control) ja 26 (Expectations to International and National Law)

2. Juhatuse aseesimehe ülevaade eelmisest tegevusaastast.

3. Revisjonikomisjoni aruande ärakuulamine ning majandusaasta aruande kinnitamine.

4. Seltsi tegevus järgmisel tegevusaastal  ja muud seltsi tegevusega seotud küsimused.


Seltsi üldkoosolekul pakutakse suupisteid ja kohvi.

Kõik huvilised on oodatud osalema!

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing