Eesti keel
Parimate üliõpilastööde autorid selgunud
2014-09-17

Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi 16. septembril toimunud ettekandekoosolekul kuulutati välja EAÕSi ja Tartu Ringkonnakohtu koostöös korraldatud üliõpilastööde konkursi tulemused ja autasustati parimaid.

Kokku esitati 19 tööd, millest enamus olid selle aasta magistritööd. Konkursikomisjon kuulutas välja kaks esikohta ja ühe teise koha. 

Esikoha said Andrei Urbanik konkursitööga „Tarbijast laenusaajat liigasuvõtmise eest kaitsvad sätted ja nende menetluslik kohaldamine“ ja Maria Teder magistritööga „Rahvusvaheliste vahekohtu kokkulepete täitmise tagamine üldkohtutes“. Teise koha sai Natalia Aleksejeva magistritööga „Rahvusvahelise kriminaalkohtu täiendava režiimi suhe süüdistatava õigusega nõuetekohasele menetlusele“. 
Äramärkimist leidis ka Jaana Lintsi magistritöö „Asjaõiguslike ja lepinguväliste nõuete piiritlemine Eesti rahvusvahelises eraõiguses“. 

Täname kõiki konkursil osalenuid ja õnnitleme võitjaid!

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing