Eesti keel
Ettekandekoosolek 21. septembril 2016 kell 16:15 Tartus
2016-06-27

Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ettekandekoosolek toimub kolmapäeval, 21. septembril 2016 Tartus kell 16:15 Riigikohtu konverentsisaalis Lossi 19. Ettekande teevad Tartu Ülikooli tööõiguse professor Merle Erikson ja Sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna juhataja Thea Treier teemal: "Kas töölepingu seadus on jäänud ajale jalgu?“.

Viimase kaheksa aasta jooksul, mis on möödunud töölepingu seaduse vastuvõtmisest, on oluliselt muutunud nii sotsiaalne kui majanduslik keskkond, kus tööd tehakse. Töölepingu regulatsioonile heidetakse ette, et see ei rahulda töösuhte osapoolte vajadusi ega toeta kaasaegsete töösuhete arengut. EAÕS-i ettekandekoosolekul arutletakse, kas ja milliseid muudatusi töölepingu seadus vajab, et see vastaks tööturu vajadustele ja võimaldaks luua nüüdisaegseid töösuhteid?

Kõik huvilised on oodatud!


Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing