Eesti keel
Hea tudeng! Osale rahvusvahelisel kaubandusõiguse ja arbitraaži harjutuskohtuvõistlusel
2015-08-28

Tartu Ülikooli Õigusteaduskond ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts kuulutavad välja konkursi 23. Willem C. Vis nimelise rahvusvahelise kaubandusõiguse ja arbitraaži harjutuskohtuvõistluse võistkonna liikmete (stipendiaatide) leidmiseks. Avaldusi oodatakse hea inglise keele oskusega bakalaureuseõppe 3. aasta või magistriastme tudengitelt.

Willem C. Vis nimeline kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlus (The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) on rahvusvaheline harjutuskohus, mille eesmärgiks on edendada üliõpilaste seas rahvusvahelise kaubandusõiguse tundmist ning õppida vaidluste lahendamist vahekohtumenetluses. Võistluse  raames lahendatakse lepinguõiguslik probleem (enamasti kohaldades kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute Viini 1980.a. konventsiooni ehk nn CISG-i) rahvusvahelise arbitraažimenetluse vormis. Võistluse kohtunikeks on rahvusvahelise kaubandusõiguse tunnustatud eksperdid kogu maailmast. Võistlus toimub kahes voorus. Esmalt koostavad võistkonnad kirjaliku memorandumi nii hageja kui kostja argumentidega. Seejärel toimub võistluse suuline osa. Suulised voorud toimuvad kevadeti Viinis, kus iga võistkond kohtub eelvoorude raames vähemalt nelja erineva vastasvõistkonnaga, esinedes kahel korral hageja ja kahel korral kostja poolel. Lisaks on võistkonnal võimalus harjutamiseks osaleda eelvõistlustel (varasematel aastatel on käidud näiteks Stockholmis, Helsingis ja New York’is). Lõppvõistlusel saavad auhinnatud parimad kirjalikud memorandumid, parimad võistkonnad suulistes voorudes ning parimad oraatorid, lisaks jagatakse aukirju (honorable mention) paljudele silmapaistvatele võistkondadele ja osalejatele.

Huvilistega viiakse läbi vestlus 11. septembril kell 17.00 äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetoolis. Vestlusele palume paberkandjal kaasa võtta (või saata enne vestlust aadressile: maarja.torga@ut.ee) järgmised dokumendid:

- CV (inglise keeles);

- ülevaade õppetulemustest kogu õpingute perioodil (prinditud väljatrükk ÕIS-ist, eesti keeles).

Vestlusel esitatakse kandidaatidele küsimusi mh selle kohta, miks nad soovivad võistlusel osaleda ning millisena näevad nad enda rolli valituks osutunud meeskonnas. Vestlus toimub inglise keeles. Vestluse ja kandideerimisdokumentide põhjal valitakse välja teaduskonda esindav võistkond, mille koosseis tehakse teatavaks 14. septembriks.

Võistlusel osalemist toetavad õigusteaduskond ning mitmed tuntud advokaadi- ja notaribürood, kes kannavad tudengite võistlusel osalemise kulud. Lisainfot võistluse, kandideerimistingimuste jms kohta saab küsida Maarja Torgalt (maarja.torga@ut.ee). Võistluse kohta on võimalik lugeda lähemalt: https://vismoot.pace.edu.

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing