Eesti keel
Ettekandekoosolek 18. oktoobril 2016 kell 16:15 Tartus
2016-10-06

Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ettekandekoosolek toimub teisipäeval, 18. oktoobril 2016 Tartus kell 16:15 Riigikohtu konverentsisaalis Lossi 19. Ettekande teevad Eesti Inimõiguste Keskusest õigusekspert Anni Säär ja MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskusest Juhan Saharov teemal: "Pagulased Eestis - nende õiguste ja vabaduste tagamine ning ühiskonda lõimumine"

Ettekandekoosolekul arutletakse: 
(i) keda loetakse pagulasteks, millal nad võivad Eestisse sattuda ja jääda;
(ii) millised on pagulaste õigused, kuidas on tagatud nende õiguste kaitse Eestis ning milline roll on Eesti Inimõiguste Keskusel;
(iii) millised on peamised probleemid seoses pagulaste õiguste tagamisega ning nende võimalikud lahendused;
(iv) mida tehakse Eestis pagulaste ühiskonda lõimumiseks ning kuidas aitab sellele kaasa MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus.

Kõik huvilised on oodatud!


Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing