Eesti keel
Ettekandekoosolek 12. veebruaril 2019 kell 15.00 Tallinnas
2019-01-29

Teisipäeval,  12. veebruaril 2019 kell 15.00 toimub Tallinnas aadressil Kaarli pst 3 - 401 Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi ettekandekoosolek, kus räägib Pärnu Maakohtu kohtunik Tambet Grauberg teemal: „Õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõte – kas esimus maksumaksja õigustatud ootuse ees planeerida maksukohustuse ulatust?

Ettekandes pööratakse tähelepanu Euroopa Kohtu lahenditele, milles on õiguse kuritarvitamise keelamise põhimõtet käsitletud ja kohtupraktikale tuginedes antakse ülevaade, milliste probleemide lahendamine tõi kaasa vajaduse põhimõtte rakendamiseks maksuõiguses. Keskseks teemaks on maksumaksja õigustatud huvid, s.o õigustatud ootus, et maksuhalduri sekkumine maksustatavatesse õigussuhetesse oleks proportsionaalne ja arvestaks valitud tehingu juriidilise vormiga. Maksumaksja võib oma tegevuses maksunduslikest aspektidest juhinduda, ehk tahe makse vähem maksta ei ole iseenesest etteheite aluseks.  See on küsimus maksukohustuse ettenähtavusest, et sarnastes olukordades koheldaks maksumaksjaid ühetaoliselt ja tagada maksuõigussuhetes suurem õiguskindlus.

Ettekanne on leitav siit.

Infot võib jagada ja kõik huvilised on oodatud ettekannet kuulama!

Avaleht Prindi leht Sisukord
Otsing